Τυροκομείο
  • Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης,
    Τ.Κ. 54500, Τ.Θ. 300
Επικοινωνία
Prizes Prizes Prizes Prizes

Ζωοτεχνική Υποστήριξη

Ζωοτεχνική Υποστήριξη
Ζωοτεχνική Υποστήριξη

Για να κάνουμε ποιοτικά τυριά χρειαζόμαστε γάλα άριστης ποιότητας. Για τον λόγο αυτό, στο Τυροκομείο ΑΡΒΑΝΙΤΗ λειτουργούμε ένα ειδικό τμήμα για την υποστήριξη των συνεργαζόμενων κτηνοτρόφων. Σκοπός του είναι η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος και η ευζωίας των ζώων.

Οι εξειδικευμένοι ζωοτέχνες της εταιρείας, επισκέπτονται τους κτηνοτρόφους, μελετούν τους καλύτερους τρόπους διατροφής και υγιεινής των ζώων της κάθε μονάδας και τους παρέχουν συμβουλές για την αποδοτικότερη λειτουργία της. Περιοδικά, εκδίδουμε την εφημερίδα ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ , στην οποία δημοσιεύονται ειδήσεις και εξειδικευμένα άρθρα που ενημερώνουν και βοηθούν τους παραγωγούς στην δύσκολη εργασία τους.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ είτε στο Facebook είτε στο email: zootechnia@arvanitis.gr