Τυροκομείο
 • Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης,
  Τ.Κ. 54500, Τ.Θ. 300
Επικοινωνία
Prizes Prizes Prizes Prizes

Βραβεύσεις και Τιμητικές διακρίσεις

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗN ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΣΤΗΝ Dairy Expo 2018 (ΑΘΗΝΑ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗN ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΣΤΗΝ Dairy Expo 2018 (ΑΘΗΝΑ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΟΥΡΙ ΠΟΠ ΣΤΗΝ Dairy Expo 2018 (ΑΘΗΝΑ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΟΥΡΙ ΠΟΠ ΣΤΗΝ Dairy Expo 2018 (ΑΘΗΝΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΔΙΝΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΣΤΗΝ Dairy Expo 2018 (ΑΘΗΝΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΔΙΝΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΣΤΗΝ Dairy Expo 2018 (ΑΘΗΝΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΗΝ Dairy Expo 2018 (ΑΘΗΝΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΗΝ Dairy Expo 2018 (ΑΘΗΝΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΣΤΗΝ Dairy Expo 2018 (ΑΘΗΝΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΣΤΗΝ Dairy Expo 2018 (ΑΘΗΝΑ)

"BEST GREEK CHEESE 2018" ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ NEO ΣΤΑ Global Awards 2018 (FROME, ΑΓΓΛΙΑ)

'BEST FETA CHEESE 2017' ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ International Awards 2017 (NANTWICH, ΑΓΓΛΙΑ)

'BEST FETA CHEESE 2017' ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ International Awards 2017 (NANTWICH, ΑΓΓΛΙΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤO ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΤΥΡΙ ΣΤO Athens &Food Festival 2016 (ΑΘΗΝΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤO ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΤΥΡΙ ΣΤO Athens &Food Festival 2016 (ΑΘΗΝΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤO ΤΥΡΙ ΠΑΝΕΡΑΚΙ ΣΤO Athens Cheese&Food Festival 2016 (ΑΘΗΝΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤO ΤΥΡΙ ΠΑΝΕΡΑΚΙ ΣΤO Athens Cheese&Food Festival 2016 (ΑΘΗΝΑ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤO ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΣΤO Athens Cheese&Food Festival 2016 (ΑΘΗΝΑ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤO ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΣΤO Athens Cheese&Food Festival 2016 (ΑΘΗΝΑ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΦΕΤΑ ΣΤO Athens Cheese&Food Festival 2016 (ΑΘΗΝΑ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΦΕΤΑ ΣΤO Athens Cheese&Food Festival 2016 (ΑΘΗΝΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ Dairy Expo 2016 (ΑΘΗΝΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ Dairy Expo 2016 (ΑΘΗΝΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤO ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΣΤΑ Dairy Expo 2016 (ΑΘΗΝΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤO ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΣΤΑ Dairy Expo 2016 (ΑΘΗΝΑ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ World Cheese Awards 2015 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ World Cheese Awards 2015 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

'BEST GREEK CHEESE' ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ Global Cheese Awards 2015 (FROME, ΑΓΓΛΙΑ)

'BEST GREEK CHEESE' ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ Global Cheese Awards 2015 (FROME, ΑΓΓΛΙΑ)

'BEST FETA' ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ Global Cheese Awards 2015 (FROME, ΑΓΓΛΙΑ)

'BEST FETA' ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ Global Cheese Awards 2015 (FROME, ΑΓΓΛΙΑ)

'BEST PDO CHEESE' ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ Global Cheese Awards 2015 (FROME, ΑΓΓΛΙΑ)

'BEST PDO CHEESE' ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ Global Cheese Awards 2015 (FROME, ΑΓΓΛΙΑ)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΞΟΥΔΑ στην DETROP boutique 2016

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΞΟΥΔΑ στην DETROP boutique 2016

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤO ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ Great Taste Awards 2015 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤO ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ Great Taste Awards 2015 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ Great Taste Awards 2015 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ Great Taste Awards 2015 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΟΥΡΙ ΠΟΠ ΣΤΑ Great Taste Awards 2015 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΟΥΡΙ ΠΟΠ ΣΤΑ Great Taste Awards 2015 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ World Cheese Awards 2014 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ World Cheese Awards 2014 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΟΥΡΙ ΠΟΠ ΣΤΑ World Cheese Awards 2014 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΟΥΡΙ ΠΟΠ ΣΤΑ World Cheese Awards 2014 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ Great Taste Awards 2014 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ Great Taste Awards 2014 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ Great Taste Awards 2014 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ Great Taste Awards 2014 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΦΕΤΑ ΣΤΑ Great Taste Awards 2014 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΦΕΤΑ ΣΤΑ Great Taste Awards 2014 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΟΥΡΙ ΠΟΠ ΣΤΑ Great Taste Awards 2014 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΟΥΡΙ ΠΟΠ ΣΤΑ Great Taste Awards 2014 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ Great Taste Awards 2013 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ Great Taste Awards 2013 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΠΙΟ ΣΤΑ World Cheese Awards 2013 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΠΙΟ ΣΤΑ World Cheese Awards 2013 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ World Cheese Awards 2013 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ World Cheese Awards 2013 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΦΕΤΑ ΣΤΑ World Cheese Awards 2013 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΦΕΤΑ ΣΤΑ World Cheese Awards 2013 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ World Cheese Awards 2013 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ World Cheese Awards 2013 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΣΤΑ World Cheese Awards 2012 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΣΤΑ World Cheese Awards 2012 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ World Cheese Awards 2012 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ World Cheese Awards 2012 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ Great Taste Awards 2012 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ Great Taste Awards 2012 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ Great Taste Awards 2012 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ Great Taste Awards 2012 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΣΤΑ Great Taste Awards 2012 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΣΤΑ Great Taste Awards 2012 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ International Cheese Awards 2012 (NANTWICH, ΑΓΓΛΙΑ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ International Cheese Awards 2012 (NANTWICH, ΑΓΓΛΙΑ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ ΣΤΑ International Cheese Awards 2012 (NANTWICH, ΑΓΓΛΙΑ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ ΣΤΑ International Cheese Awards 2012 (NANTWICH, ΑΓΓΛΙΑ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΦΕΤΑ ΣΤΑ International Cheese Awards 2012 (NANTWICH, ΑΓΓΛΙΑ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΦΕΤΑ ΣΤΑ International Cheese Awards 2012 (NANTWICH, ΑΓΓΛΙΑ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΣΤΑ International Cheese Awards 2012 (NANTWICH, ΑΓΓΛΙΑ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΣΤΑ International Cheese Awards 2012 (NANTWICH, ΑΓΓΛΙΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΡΑΚΙ ΣΤΑ International Cheese Awards 2012 (NANTWICH, ΑΓΓΛΙΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΡΑΚΙ ΣΤΑ International Cheese Awards 2012 (NANTWICH, ΑΓΓΛΙΑ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΡΟΒΟΛΙ ΣΤΟΝ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2011 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΡΟΒΟΛΙ ΣΤΟΝ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2011 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΣΤΟΝ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2011 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΣΤΟΝ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2011 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΟΥΡΙ ΠΟΠ ΣΤΟ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2011 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΟΥΡΙ ΠΟΠ ΣΤΟ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2011 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ ΣΤΟ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2011 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ ΣΤΟ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2011 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΟ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2011 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΟ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2011 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΤΥΡΙ ΣΤΟ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2011 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΤΥΡΙ ΣΤΟ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2011 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΟ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2011 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΟ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2011 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΡΙ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΡΙ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ "100 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ 2012" (BHMAGOURMET)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φέτας 2011 (THESSALONIKI)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φέτας 2011 (THESSALONIKI)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΤΟ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2009 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΤΟ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2009 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΗΣ ΣΤΟ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2009 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΗΣ ΣΤΟ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2009 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ ΣΤΟ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2009 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ ΣΤΟ Διαγωνισμό Ελληνικών Τυριών 2009 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΡΙ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ Great Taste Awards 2011 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΡΙ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑ Great Taste Awards 2011 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ Great Taste Awards 2011 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ Great Taste Awards 2011 (ΛΟΝΔΙΝΟ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΠΙΟ ΤΥΡΙ ΣΤΟ World Championship Cheese Contest 2012 (MILWAUKEE, ΗΠΑ)

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΠΙΟ ΤΥΡΙ ΣΤΟ World Championship Cheese Contest 2012 (MILWAUKEE, ΗΠΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΟ World Championship Cheese Contest 2012 (MILWAUKEE, ΗΠΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΟ World Championship Cheese Contest 2012 (MILWAUKEE, ΗΠΑ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ World Cheese Awards 2019 (BERGAMO, ITAΛΙΑ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ World Cheese Awards 2019 (BERGAMO, ITAΛΙΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΟΥΡΙ ΠΟΠ ΣΤΑ World Cheese Awards 2019 (BERGAMO, ITAΛΙΑ)

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΟΥΡΙ ΠΟΠ ΣΤΑ World Cheese Awards 2019 (BERGAMO, ITAΛΙΑ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ Global Cheese Awards 2013 (FROME, ΑΓΓΛΙΑ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ Global Cheese Awards 2013 (FROME, ΑΓΓΛΙΑ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ Global Cheese Awards 2013 (FROME, ΑΓΓΛΙΑ)

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΤΑ Global Cheese Awards 2013 (FROME, ΑΓΓΛΙΑ)